Hoàng thảo Võ Công - Dendrobium Vocongii

Phong lan, thân cây cao 15 phân, lá 3-4 chiếc, dài 3-6 phân, hoa 1-4 chiếc, to 3-5 phân.

Dendrobium Vocongii Schettler & Pham 2016

Tên Việt: Hoàng thảo Võ Công, Bach nhạn Tây Nguyên.

Mô tả: Phong lan, thân cây cao 15 phân, lá 3-4 chiếc, dài 3-6 phân, hoa 1-4 chiếc, to 3-5 phân.

Nơi mọc: Võ Văn Công tìm thấy ỏ núi Núi Kon Ka Kinh, Gia Lai 30-3-2016.

THeo Hoalanvietnam.org

Hoàng thảo Võ Công - Dendrobium Vocongii

Hoàng thảo Võ Công - Dendrobium Vocongii

Hoàng thảo Võ Công - Dendrobium Vocongii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản