Tên các loài hoàng thảo Việt Nam

Để phân biệt về chi lan Hoàng Thảo này rất phức tạp rất khó chỉ biết qua phân biệt bằng màu hoa, thân lá củ giả,cấu kết hoa

Chi Lan Hoàng Thảo trên thế giới được gọi là Dendrobium Sw
Hoa của chi lan Hoàng thảo rất phong phú đa rạng nhiều màu sắc ,rất được nhiều nước ưa thích trên thế giới ,bởi vậy có nhiều nước lấy bản quyền của chúng ta rồi về nhân mô rồi lại bán sang Việt Nam,để chánh những tình trạng phân biệt giữa cây nước bạn và cây của Việt Nam tanphong có post hình và viết có ký hiệu VN (Việt Nam ) đằng sau tên khoa hoc của các loài hoa Hoàng Thảo này, cũng là để chứng minh là những chi lan Hoàng Thảo này là có tại Việt Nam có gì không phải và sai sót mong các bác và toàn thể anh chị em trên mọt miền tổ quốc bỏ qua cho,điều mong muốn nhất của tanphong là chính quyền nhà nước Việt Nam ,các nhà nghiên cứu khoa học ,các nghệ nhân chơi lan tài tử quan tâm đến chi lan này cố gắng bảo tồn giống lòi ,và nhân mô chi lan này để thế hệ mai sau được thưởng thức những bông hoa muôn vàn vẻ đẹp như chi lan Hoàng Thảo này...
Vâng chi lan này có tất cả 1600 loài phân bố từ Triều Tiên Nhật Bản ,Đông Dương, Malayisia, Thái Lan, đặc biệt là Việt Nam có tới trên 100 loài trên 14 tông (section} để phân biệt về chi lan Hoàng Thảo này rất phức tạp rất khó chỉ biết qua phân biệt bằng màu hoa, thân lá củ giả,cấu kết hoa các bác ạ.

Tư Liệu Dalatrose Bác Trường Hoàng Thảo Và Raika dịch
Bạch hoả hoàng  ----------------------- Dendrobium bellatulum
Bạch câu鴿石斛 ------------------ Dendrobium crumenatum
Ti ểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium christyanum
Tiểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium margaritaceum
Báo hỷ ---------------------- Dendrobium secundum
Chuỗi ngọc Điện Biên, HT thân đốt蜂腰石斛------Dendrobium findlayanum
Một họ đùi gà dẹt櫻石斛 ----------------------- Dendrobium linawianum
Hoàng thảo kèn ----------------------------- Dendrobium lituiflorum
Đùi gà原種春石斛 ----------------------- Dendrobium nobile
Đơn cam獨角石斛 ----------------------- Dendrobium unicum
Giả hạc tím卓花石斛 ----------------------- Dendrobium anosmum
Giả hạc trắng ----------------------------- Dendrobium anosmum var. alba卓花石斛白變種
Giả hạc thân ngắn ----------------------------- Dendrobium parishii
Dendrobium parishii var. alba ------------------
giả hạc ---------------------------- Den. anosmum
Giả hạc ----------------------- Dendrobium superbum
Ý ngọc  ---------------------------- Dendrobium transparens
Hạc vỹ ---------------------------- Dendrobium aphyllum
Hoàng lạp ---------------------------- Dendrobium chrysotoxum
Dendrobium chrysotoxum var. suavissimum
Hương duyên ----------------------------- Dendrobium ellipsophyllum
Dendrobium henryi疏花石斛
Hạc vỹ hồng, phi điệp hồng  ---------------------- Dendrobium pierardii
Hoàng phi hạc黃喉石斛 ---------------------- Dendrobium signatum
Hương duyên vàng -------------------------- Dendrobium uniflorum
Hắc mao --------------------------- Dendrobium williamsonii
Kim thoa??? --------------------------- Dendrobium aurantiacum
Kim điệp -------------------------- Dendrobium capilipes var. elegance
Kim thoa??? -------------------------- Dendrobium clavatum
Den kontumense ???黑毛石斛
Kim điệp thơm翅梗石斛 -------------------- Dendrobium trigonopus
Long tu đá玫瑰石斛 --------------------- Dendrobium crepidatum
Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum
Long nhãn流蘇石斛 ------------------- Dendrobium fimbriatum
Giống hoàng thảo vôi -------------------------- Dendrobium polyanthum
Long tu Lào, vôi cánh tím ------------------------- Dendrobium primulinum
Den primulinum - long tu????越南貝殼石斛 ---- Dendrobium sp.
Móng rùa ------------------------ Dendrobium keithii
Móng rùa ------------------------- Dendrobium leonis
Nhất điểm hoàng翅萼石斛 -------------------- Dendrobium cariniferum
Ngọc thạch晶帽石斛 -------------------- Dendrobium crystallinum
Nhất điểm hồng龍石斛 -------------------- Dendrobium draconis
Nghệ tâm hoa tím  ------------------------- Dendrobium loddigesii
nghệ tâm hoa trắng lưỡi vàng  ---------------- Dendrobium loddigesii var. albescens
Phi điệp vàng束花石斛 -------------------- Dendrobium chrysanthum
Râu môi長蘇石斛 -------------------- Dendrobium brymerianum
Thuỷ tiên: cánh trắng cuống tím, thân tròn Dendrobium amabile
HT tơ mành ------------------------- Dendrobium blumei
HT tơ mành ------------------- Dendrobium boothii 
Họ thanh hạc ------------------------ Dendrobium cruentum
Tích tụ ------------------------ Dendrobium cumulatum
HT Trường Sơn-thân dài豆苗石斛 ------------- Dendrobium delacourii
Thuỷ tiên mỡ gà ------------------------ Dendrobium densiflorum
Giống tích tụ, hoa trắng ngà ------------------ Dendrobium derryi
Tam bảo sắc齒瓣石斛 ------------------- Dendrobium devonianum
Thu ý thảo ? -------------------------- Dendrobium erosum
Trúc mành紅鸝石斛 -------------------- Dendrobium falconeri
Thuỷ tiên trắng四角石斛 ------------------ Dendrobium farmeri

giống Den hancockii – HT trúc ----------------- Dendrobium hainanense
HT trúc vàng細葉石斛 ------------------ Dendrobium hancockii
Tuỷ tiên râu cánh, thuỷ tiên tua蘇瓣石斛 Dendrobium harveyanum
Thập hoa重唇石斛 ------------------ Dendrobium hercoglossum
Thu ý thảo??? ----------------------- Dendrobium lawesii
Tím huế 尖唇石斛 --------------------- Dendrobium linguella
Thái bình môi hài杓唇石斛 ----------------- Dendrobium moschatum
Trúc phật bà 腫節石斛 ------------------ Dendrobium pendulum
Thái bình, ------------------------- Dendrobium pulchellum
Thuỷ tiên dẹt黃球石斛 -------------------- Dendrobium sulcatum
Thanh hạc鈴木石斛 ------------------- Dendrobium suzukii
Thuỷ tiên vàng 燈籠石斛 ------------------- Dendrobium thyrsiflorum

Dendrobium trantuanii 
Trường Sơn 大豆苗石斛 ------------------- Dendrobium venustum
Trinh bạch 維珍石斛 ------------------- Dendrobium virgineum
U lồi, tứ bảo sắc 大苞鞘石斛 ---------------- Dendrobium wardianum
Vảy rồng ----------------------- Dendrobium aggregatum
hoàng thảo vuông ------------------------ Dendrobium hymenanthum
Vảy rồng, vảy cá 迷你聚石斛 ---------------- Dendrobium jenkinsii
Vảy rồng 聚石斛 ------------------- Dendrobium lindleyi
Hoàng thảo xoắn, tử phi hạc  ------------ Dendrobium tortile
Ý thảo 3 màu美極石斛 --------------------- Dendrobium gratiosissimum
Hoàng Thảo Thái Dendrobium Scabrlingue
Hoàng Thảo Xanh lưỡi sọckro hồng Den stuartii

ham Khảo Sách Bác Trần Hợp sách cây Cỏ Việt Nam 1975 Cùng kinh nghiệm nhận biế của tân phong
1,Lan Hoàng Thảo Lá Cong
Tên khoa Học
dendrobium acinaciforme .vn
ra hoa tháng 6t7
Nơi mọc
Rừng Việt nam

2.Lan Móc ccvn 1975
Lan Hoàng Thảo Thân Gẫy Hồng Câu Trần Hợp
Thường Gọi
Lan Hoàng Thảo Thập Hoa
Tên Khoa Học
Dendrobium aduncum Wall.vn
Ra Hoa Tháng 4-t5
hương thơm nhẹ
Nơi Mọc Tam Đảo ,Vĩnh Phú ,Sơn La, Hòa Bình,Kotum Gia Lai Lâm Đồng

3.Lan Hoàng Thảo Móng Rồng
Tên Khoa Học
Dendrobium aloifolium
ra hoa tháng 6
nơi mọc
các tỉnh miền núi rừng Việt Nam

4,Lan Hoàng Thảo Duyên Dáng
Thường gọi
Lan Hoàng Thảo Kiều Tím Cánh Miền Bắc
Hoàng Thảo Thủy Tiên Tím Miền Trung và Nam
Tên Khoa Học
Dendrobium amabile
Ra Hoa Tháng 3t4
hơng thơm nhẹ
Nơi Mọc
Tuyên Quang, Hòa Bình ,Thanh Hóa ,Quảng Bình,Yên Bái ,Thái Nguyên, Cao Bằng

5,Lan Hoàng Thảo Trung
Tên Khoa Học
Dendrobium annamense .vn
ra hoa
Cây Lan Hoàng Thảo Trung này chưa thấy hình hoa trên net
cây đặc hữu của Việt Nam
bác nào có thông tin và hình ảnh cây này xin liên hệ cùng
tan phong 0903233008 cám ơn

6,a,Lan Hoàng Thảo Phi Điệp Giả Hạc Tím
Tên khoa Học
Dendrobium anosmum
Dendrobium superbum

b,Lan Hoàng Thảo Phi Điêp Giả Hạc Cánh Trắng
tên khoa học;
Dendrobium superbum var. semi album

c,.Lan Hoàng Thảo Phi Điêp Giả Hạc Trắng
Dendrobium superbum var alba vietnam

Cây Lan này là dòng đặc hữu quí hiếm của vietnam
Ra hoa tháng 4,5
hương thơm đậm
nơi mọc
các tỉnh miền núi rừng Việt Nam

7.Lan Hoàng Thảo Hạc Vỹ
Lan Hoàng Thảo Đại ý Thảo
Tên Khoa Học
Dendrobium aphyllum.vn
ra hoa tháng 3t4
thơm nhẹ riêng hoa cánh Đài hoa to vặn lưỡi tua thì thơm ngọt và đậm hơn
nơi mọc Sơn La Lai Châu Thanh Hóa

8,Lan Hoàng thảo kèn
Tên Khoa Học
Dendrobium lituiflorum.vn
ra hoa tháng 3t4
hương thơm phi điệp nhưng nhẹ hơn
nơi mọc Sơn La, Điện Biên ,Lai Châu
Cây này đang trong tình trạng cảnh báo mất giống vì Anh Trung Quốc chỉ mua 1 thân tơ xắp có hoa

9.Lan Hoàng Thảo Hỏa Hoàng
Thường Gọi
Lan Hoàng Thảo Bạch hỏa Hoàng
tên khoa học
Dendrobium bellatulum.vn
ra hoa tháng 11t12
hương thơm mát
nơi mọc Đà Lạt Đắc Lắc kontum

10.Hoàng thảo Trúc
Lan Hoàng Thảo Hải Nam
tên khoa học
Dendrobium cathcartii Hook.f.vn
ra hoa
Khô Mọc Hoa Vàng
tên thường gọi
Hoàng Thảo Phi Điệp Vàng
Tên khoa học
Dendrobium chrysanthum Wall.
Khô Mộc lông
tên khoa học
Dendrobium ciliatum parish
Hoàng Thảo Củ Tuyết Mai
Thường gọi Hoàng Thảo Bạch Câu
tên khoa học
Dendrobium crumenatum Sw
Hoàng Thảo Hoa Sen
Phi Điệp Đơn
tên thường gọi
Hoàng Thảo Ngọc Thạch
Tên khoa học
Dendrobium crystallinum Reichb.f
Hoàng Thảo Hoa Dày Đặc
Lan Thủy Tiên
Người Bắc
Hoàng Thảo Kiều Vàng
Người Nam
Thủy Tiên Mỡ Gà
Tên khoa học
Dendrobium densiflorum Wall
Hoàng Thảo Da Cam Cây Cỏ Việt Nam 1975
Hoàng Thảo Thái Bình Bác Trần Hợp
Thái Bình Lưỡi Hài Hay ấn Độ
Hay Long Nhãn Hài
tên Khoa Học
Dendrobium moschatum Sw
Hoàng Thảo Dẹt
Thạch Hộc
thường gọi
Hoàng Thảo Đùi Gà
tên khoa học
Dendrobium nobile lindl
Hoàng Thảo Hoa Nhọn ccvn 1975
tên khoa học
Dendrobium oxyanthum
Cây này tanphong Còn đang tra cứu
Hoàng Thảo Chân To
Hoàng Thảo Tiểu Hộc
Hoàng Thảo Tiểu Tuyết Mai
tên khoa học
Dendrobium podagraria Hook.f
Hoàng Thảo Hồng
tên khoa học
Dendrobium poilanei
Hoàng Thảo Cuộn
Thường Gọi
Hoàng Thảo Hương Duyên
Tên khoa học
Dendrobium revolutum
Lan Xương Cá
Hoàng Thảo Xương Cá
tên khoa học
Dendrobium serra lindl
Lan Phong Tuyết Hay Hoàng Thảo Phong Tuyết
tên khoa học
Dendrobium tenellum lindl
Hoàng Thảo Xoắn Hay Hoàng Thảo đùi gà
Hoàng Thảo Tử Phi Hạc
Dendrobium tortile lindl
Hoàng Thảo Hai Thùy
tên khoa học
Dendrobium bilobulatum
Hoàng Thảo Vàng Cam
thường gọi
Hoàng Thảo Kim Thoa Hoa Vàng
Tên khoa Học
Dendrobium chryseum Rolfe
Dendrobium clavatum

Hoàng Thảo Kim Điệp
thường gọi Hoàng Thảo Hoàng Lạp
Hay Thủy Tiên Vàng
tên khoa học
Dendrobium chrysotoxum Lindl

Hoàng Thảo Đỏ
Dendrobium concinnum
Hoang Thảo Sáp
thường gọi
Hoàng Thảo Long Tu Đá Trắng Hồng
Hoàng Thảo Long Tu Đá Trắng Vàng
Dendrobium crepidatum Lindl.
Hoàng Thảo Vôi Cánh Trắng
Dendrobium cretaceum lindl
Hoàng Thảo Vôi Cánh Hồng
Dendrobium polyanthum vn
D. polyanthum Ldl
Hoàng Thảo Tích Tụ
Hoàng Thảo Thu Ý Thảo
Dendrobium cumulatum
còn cây Dendrobium lawesii đỏ này
tan phong chưa gặp không biết là có phân bố tại vùng Lâm Đồng Không thì chưa rõ
Hoàng Thảo Đà Lạt( Mắt Trúc}
Dendrobium Dalatense Garnet
Cây này cũng chưa có hình ảnh tanphong tra cứu sau
Hoàng Tảo Da Tân
Dendrobium dantaniense
Cây Này Nghe Bác Trần Hợp Nói Là có mọc ở Đà Lạt Lâm Đồng
Hoàng Thảo Tam Đảo
Dendrobium daoense
Hòang Thảo Môi Tơ
Thường Gọi
Hoàng Thảo Trường Sơn Thân Ngắn
Dendrobium delacourii
Hoàng Thảo Lá Kim
Dendrobium dentanum
ảnh Bác Hữu Minh
Chúc Mừng Bác Hữu Minh có Lan Hoàng Thảo Đặc Hữu
Hòang Thảo Tam Bảo Sắc
Dendrobium Devoniannum
Hoàng Thảo Ý Thảo(ý Thảo Lan)
thường gọi Hoàng Thảo Ý Thảo ba màu hay Hoàng Ý Thảo
Dendrobium gratiosissimum
Hoàng Thảo Thái
Dendrobium Scabrlingue
Hoang thao Ngoc Truc
Dendrobium moniliforme
Hoàng Thảo henryi
Dendrobium henryi
Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc
Dendrobium devonianum paxt. vietnam
Lan Hoàng Thảo Lá Sợi
Dendrobium exile schltr.

Lan Hoàng Thảo Bạch Trúc
Lan Hoàng Thảo H*ương Valy
Dendrobium faulhaberianum schltr
Hoàng Thảo Đốt Sợi
Dendrobium filicaule gagnep
Lan Hoàng Thảo Long Nhãn
tên khác
Hoàng Thảo Kim Thoa
Tên Khác
Hoàng Thảo Long Nhãn Kim Điệp
Hay Kim Thoa Long Nhãn
tên khoa học
Dendrobium fimbriatum Hook
Lan Hoàng Thảo Móc
Tên khoa học
Dendrobium hamatum
Lan Hoàng Thảo Tua
Tên Khác
Hoàng thảo Thủy Tiên Tua Cánh
Tên Khoa Học
Dendrobium harveyannum
Lan Hoàng Thảo Thõng
tên khác Hoàng Thảo Hắc Thanh Lan
tên khoa học
Dendrobium hemimelanoglossum
Lan Hoang Thảo Bạch Hoa
tên khoa học
Dendrobium hendersonii
Lan Hoàng Thảo Tím Huế
Dendrobium hercoglossum

Lan Hoàng Thảo Nhất Điểm Hoàng bác Trần Hợp
Thường gọi
Hoàng Thảo Lụa Vàng

Tên Khoa Học
Dendrobium heterocarpum
Lan Hoàng Thảo Vuông
tên khoa học
Dendrobium hymenanthum

Lan Hoàng Thảo Hạc
tên khoa học Dendrobium incurvum0
Lan Hoàng Thảo Đắc Min
hoàng thảo Xương Cá
tên khoa học
Dendrobium indivisum
Lan Hoàng Thảo Bù Đăng bác Trần Hợp
Thường gọi
Lan Bạch Hạc lang biang
tên khoa học
Dendrobium infundibulum
Lan Hoàng Thảo Hoa Cong
Cây Này tanphong đang phân vân có khả năng là Thu Ý Thảo của các bác đà lạt
tên khoa học
Dendrobium intricatum
Lan Hoàng Thảo Lang biang
tên khoa học
Dendrobium langbianense
Lan Hoàng Thảo Tai Hổ
Dendrobium linguella

Lan Hoàng Thảo Lưỡi Thuyền
Hoàng Thảo Hương Valy
Dendrobium linguella
Lan Hoang Thảo Bùn
Dendrobium lobbii
lan Hoàng Thảo xinh xinh
Thường Gọi
Hoàng Thảo Nghệ Tâm
Tên khoa học
Dendrobium loddigeii
Dendrobium ochreatum Lindl
Cây Mới
Hoàng Thảo sọc Vàng krô
dendrobium nemorale

Long tu Lào, hoàng thảo Vôi Dendrobium cretaceum
Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum

Theo hoalancaycanh.com

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản