Hoàng thảo Hỏa Hoàng - Dendrobium bellatulum Rolfe

Cây nhỏ, hoa ít, vòi hoa khoảng 1 đến 3 hoa, hoa cánh trắng, môi đỏ(đôi khi gốc môi đỏ, bờ môi màu vàng, sóng giữ môi có gợn, hoa nhỏ khoảng 1.5cm, nở hoa vào khoảng tháng 2-3

Tên Việt Nam: Hoàng thảo Hỏa Hoàng, Bạch hỏa hoàng, hoàng thảo đốm đỏ Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng - Dendrobium bellatulum Rolfe
Tên Latin: Dendrobium bellatulum Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Nhóm: Cây phụ sinh

- Cây nhỏ, hoa ít, vòi hoa khoảng 1 đến 3 hoa, hoa cánh trắng, môi đỏ (đôi khi gốc môi đỏ, bờ môi màu vàng), sóng giữ môi có gợn, hoa nhỏ khoảng 1.5cm, nở hoa vào khoảng tháng 2-3.
- Tài liệu nước ngoài: Dendrobium bellatulum Best grown on slabs of cork or bark. Dwarf, large long-lived, frawhite flowers, lip red. Nigrohirsute. Country: India, Burma, Thailand, China, Laos and Vietnam.

Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng - Dendrobium bellatulum Rolfe


Sưu tầm

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản