Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Phong lan thân có nhiều vết đỏ, lá mọc dầy ở 2 bên. Hoa to 1.5-3 cm, mọc từng chiếc một ở các kẽ lá, nở vào mùa Xuân và lâu tàn.

Dendrobium uniflorum Griff. 1851

Đồng danh: Dendrobium revolutum Ridley 1907 non Lindl.; Dendrobium quadrisulcatum J.J. Sm. 1917; Dendrobium tonkinense De Wild. 1906.

Tên Việt: Hoàng thảo nhất hoa (TH).

Mô tả: Phong lan thân có nhiều vết đỏ, lá mọc dầy ở 2 bên. Hoa to 1.5-3 cm, mọc từng chiếc một ở các kẽ lá, nở vào mùa Xuân và lâu tàn.

Nơi mọc: Hương Thuỷ, A Lưới, Thừa Thiên-Huế, Nha Trang, Tây Nguyên, Đồng Nai.

Synonyms Dendrobium elephantinum Finet 1903; Dendrobium revolutum Ridley 1907 non Lindl.; Dendrobium quadrisulcatum J.J. Sm. 1917; Dendrobium tonkinense De Wild. 1906; Dendrobium uniflorum var. angustum Quisumb. 1950; Distichorchis angusta (Quisumb.) M.A.Clem. 2003; Distichorchis elephantina (Finet) M.A.Clem. 2003; Distichorchis quadrisulcata (J.J.Sm.) M.A.Clem. 2003; Distichorchis uniflora (Griff.) M.A.Clem. 2003

Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Hoàng thảo nhất hoa - Dendrobium uniflorum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản