Hoàng thảo sọc đỏ - Dendrobium umbonatum

Phong lan cao 30-50 cm, hoa to 3-4 cm, 3-4 chiếc mọc ở gần ngọn.

Dendrobium umbonatum Seidenf

Tên Việt: Hoàng thảo sọc đỏ (TH).
Mô tả: Phong lan cao 30-50 cm, hoa to 3-4 cm, 3-4 chiếc mọc ở gần ngọn.
Nơi mọc: Đồng Nai, Bù Gia Mập, Lộc Ninh.

Hoàng thảo sọc đỏ - Dendrobium umbonatum

Hoàng thảo sọc đỏ - Dendrobium umbonatum

Hoàng thảo sọc đỏ - Dendrobium umbonatum

Hoàng thảo sọc đỏ - Dendrobium umbonatum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản