Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Phong lan thân cao 3-40 cm, hoa 1-2 chiếc to 4-5 cm, mọc ở các đốt gần ngọn, nở vào mùa Xuân.

Dendrobium trankimianum Aver.

Tên Việt: Hoàng thảo Trần kim Khánh.

Mô tả: Phong lan thân cao 3-40 cm, hoa 1-2 chiếc to 4-5 cm, mọc ở các đốt gần ngọn, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Nha Trang, Tây Nguyên.

Có thể cây lan này và Den. multiilineatum chỉ là một.

Theo Hoalanvietnam.org

Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Dendrobium trankimianum - Hoàng Thảo Trần Kim Khánh

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản