Dendrobium strongylanthum

Phong lan nhỏ, thân dài 10-15 cm, lá 6-8 chiếc. Hoa 1-3 chùm mọc gần ngọn dài 8-12 cm. Hoa 10-15 chiếc dài 2 cm, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Dendrobium strongylanthum Rchb. f. 1878

Đồng danh: Dendrobium ctenoglossum. Schltr. 1921.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dài 10-15 cm, lá 6-8 chiếc. Hoa 1-3 chùm mọc gần ngọn dài 8-12 cm. Hoa 10-15 chiếc dài 2 cm, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Nơi mọc: Lai Châu, Sơn La.

Dendrobium strongylanthum

Dendrobium strongylanthum

Dendrobium strongylanthum

Dendrobium strongylanthum

Dendrobium strongylanthum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản