Dendrobium spatella

Phong lan hay thạch lan, mọc từng khóm, thân cao 30-40 cm. Hoa đơn độc mọc gần ngọn, to 1.25 cm nở vào mùa Xuân.

Dendrobium spatella Rchb. f. 1865

Đồng danh: Dendrobium acinaciforme var. minus Tang & F.T. Wang 1951; Dendrobium banaense Gagnep. 1930.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, mọc từng khóm, thân cao 30-40 cm. Hoa đơn độc mọc gần ngọn, to 1.25 cm nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lạc Sơn, Hòa Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Dendrobium spatella

Dendrobium spatella

Dendrobium spatella

Dendrobium acinaciforme

Dendrobium spatella

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản