Hoàng thảo tơ mành - Dendrobium pseudotenellum

Phong lan thân nhỏ, lá 4-6 chiếc dài, tròn và mảnh mai. Hoa đơn độc mọc gần ngọn, to 5 mm nở vào cuối mùa Hạ.

Dendrobium pseudotenellum Guillaumin 1965

Đồng danh: Ceraia pseudotenella (Guillaumin) M.A. Clem. 2003.

Tên Việt: Tơ mành (PHH), Hoàng thảo tơ mành (TH).

Mô tả: Phong lan thân nhỏ, lá 4-6 chiếc dài, tròn và mảnh mai. Hoa đơn độc mọc gần ngọn, to 5 mm nở vào cuối mùa Hạ.

Nơi mọc: Nha Trang, Cam Ranh, Lâm Đồng, Tây Nguyên.

Hoàng thảo tơ mành - Dendrobium pseudotenellum

Hoàng thảo tơ mành - Dendrobium pseudotenellum

Hoàng thảo tơ mành - Dendrobium pseudotenellum

Hoàng thảo tơ mành - Dendrobium pseudotenellum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản