Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Phong lan nhỏ, thân lá hình ống hơi dẹt. Hoa 1-2 chiếc mọc ở ngọn, to 2-3 cm, nở vào mùa Thu.

Dendrobium parciflorum Rchb. f. ex Lindl. 1859

Đồng danh: Dendrobium marivelense Ames 1908; Dendrobium perula Rchb. f. 1865; Eurycaulis perula (Rchb. f.) M.A. Clem. 2003.

Tên Việt: Lan hương (PHH), Hoàng thảo hoa treo (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân lá hình ống hơi dẹt. Hoa 1-2 chiếc mọc ở ngọn, to 2-3 cm, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Nam Cát Tiên, Đồng Nai.

Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Hoàng thảo hoa treo - Dendrobium parciflorum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản