Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Phong lan nhỏ, cao 15-20 cm, thân, lá dẹt. Chùm hoa ngắn, hoa 1-5 chiếc, to 5-10 mm, nở vào mùa Đông - Xuân.

Dendrobium nathanielis Rchb. f. 1857

Đồng danh: Aporum nathanielis (Rchb. f.) M.A. Clem. 2003.

Tên Việt: Lan trăm (PHH), Hoàng thảo móng rồng (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 15-20 cm, thân, lá dẹt. Chùm hoa ngắn, hoa 1-5 chiếc, to 5-10 mm, nở vào mùa Đông - Xuân.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Hoàng thảo móng rồng - Dendrobium nathanielis

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản