Dendrobium monticola

Phong lan nhỏ cao chừng 10 phân, lá mỏng 2-4 chiếc mọc ở ngọn. Hoa 3-8 chiếc to 1.5-2.5 cm, nở vào mùa Thu.

Dendrobium monticola P.F. Hunt et Summerh., 1961

Đồng danh: Callista alpestris Kuntze; Dendrobium alpestre Royle (1839); Den. pusillum D. Don (1825); Den. roylei A. D. Hawkes & A. H. Heller.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ cao chừng 10 phân, lá mỏng 2-4 chiếc mọc ở ngọn. Hoa 3-8 chiếc to 1.5-2.5 cm, nở vào mùa Thu.

Dendrobium monticola P.F. Hunt et Summerh., 1961

Dendrobium monticola P.F. Hunt et Summerh., 1961

Dendrobium monticola P.F. Hunt et Summerh., 1961

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản