Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Phong lan nhỏ, thân, lá dẹp. Hoa mọc 1-2 chiếc, to 1 cm trên thân đã rụng lá, rất hiếm khi còn lá. Nở vào mùa Thu.

Dendrobium mannii Ridl. 1896

Đồng danh: Aporum mannii (Ridl.) Rauschert 1983.

Tên Việt: Móc áo (PHH), Hoàng thảo xương khô (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân, lá dẹp. Hoa mọc 1-2 chiếc, to 1 cm trên thân đã rụng lá, rất hiếm khi còn lá. Nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đồng Nai.

Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Hoàng thảo xương khô - Dendrobium mannii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản