Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii

Địa lan mọc ờ nơi có nước, thân dài và nhỏ cao 70-80 cm. Lá như lá cỏ dài 5-7 cm, rộng 4-5 mm. Hoa 1-2 chiếc, to 1-1.5 cm mọc sát thân cây, nở vào Đông-Xuân.

Dendrobium lobbii Teijsm. & Binn. 1853

Đồng danh: Dendrobium conostalix Rchb. f. 1861; Dendrobium lacustre Schltr. 1925; Dendrobium paludicola Schltr. 1905.

Tên Việt: Mộ lan (PHH), Hoàng thảo bùn (TH).

Mô tả: Địa lan mọc ờ nơi có nước, thân dài và nhỏ cao 70-80 cm. Lá như lá cỏ dài 5-7 cm, rộng 4-5 mm. Hoa 1-2 chiếc, to 1-1.5 cm mọc sát thân cây, nở vào Đông-Xuân.

Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii
Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii
Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii
Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii
 Hoàng thảo bùn - Dendrobium lobbii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản