Dendrobium lagarum

Phong lan cỡ trung bình, lá 4-6 chiếc hình ống. Hoa mọc ở các đốt 1-2 chiếc to 1.5 cm, nở chiếc một vào mùa Xuân, không thơm.

Dendrobium lagarum Seidenf., 1985

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan cỡ trung bình, lá 4-6 chiếc hình ống. Hoa mọc ở các đốt 1-2 chiếc to 1.5 cm, nở chiếc một vào mùa Xuân, không thơm.

Nơi mọc: Buôn Đôn, Đắc Lắk.

Dendrobium lagarum

Dendrobium lagarum

Dendrobium lagarum

Dendrobium lagarum

Dendrobium lagarum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản