Hoàng thảo bạch hoa - Dendrobium hendersonii

Phong lan cao 20-30 cm, lá 5-10 chiếc mọc đối cách. Hoa to 2-2,5 cm, mọc 1-2 chiếc gần ngọn của thân cây trụi lá.

Dendrobium hendersonii A.D. Hawkes & A.H. Heller 1957

Đồng danh: Aporum hendersonii (A.D. Hawkes & A.H. Heller) Rauschert 1983; Ceraia fugax M.A. Clem. 2003; Ceraia ridleyana M.A. Clem. 2003; Dendrobium fugax Schltr. 1906.

Tên Việt: Hoàng thảo bạch hoa (TH).

Mô tả: Phong lan cao 20-30 cm, lá 5-10 chiếc mọc đối cách. Hoa to 2-2,5 cm, mọc 1-2 chiếc gần ngọn của thân cây trụi lá.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Hoàng thảo bạch hoa - Dendrobium hendersonii

Hoàng thảo bạch hoa - Dendrobium hendersonii

Hoàng thảo bạch hoa - Dendrobium hendersonii

Hoàng thảo bạch hoa - Dendrobium hendersonii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản