Hoàng thảo móc - Dendrobium hamatum

Phong lan trung bình, thân dài 30-40 cm. Lá rụng vào mùa Thu. Hoa mọc từng chùm 3-5 chiếc trên phần ngọn

Dendrobium hamatum Rolfe 1894

Tên Việt: Mộc lan móc (PHH), Hoàng thảo móc (TH).

Mô tả: Phong lan trung bình, thân dài 30-40 cm. Lá rụng vào mùa Thu. Hoa mọc từng chùm 3-5 chiếc trên phần ngọn.

Nơi mọc: Sơn La, Lai Châu, Lâm Đồng.

Hoàng thảo móc - Dendrobium hamatum

Hoàng thảo móc - Dendrobium hamatum

Hoàng thảo móc - Dendrobium hamatum

Hoàng thảo móc - Dendrobium hamatum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản