Hoàng thảo lá kim - Dendrobium dentatum

Hoàng thảo lá kim 60 cm, lá hình ống, chùm hoa dài 20-30 cm, hoa nhỏ. Cây này trông giống như Den. crumenatum.

Dendrobium dentatum Seidenf.

Đồng danh: Dendrobium tenellum Lindl.

Tên Việt: Hoàng thảo lá kim (TH).

Mô tả: Phong lan cao 40-60 cm, lá hình ống, chùm hoa dài 20-30 cm, hoa nhỏ. Cây này trông giống như Den. crumenatum.

Nơi mọc: Lạng Sơn, Sơn Tây, Hà Nam Ninh, Quảng Bình, Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt.

Theo Hoalanvietnam.org

Hoàng thảo lá kim - Dendrobium dentatum

Hoàng thảo lá kim - Dendrobium dentatum

Hoàng thảo lá kim - Dendrobium dentatum

Hoàng thảo lá kim - Dendrobium dentatum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản