Hoàng thảo cột vàng - Dendrobium chlorostylum

Phong lan nhỏ, thân cao 20-30 cm. Hoa to 7 cm, 2-3 chiếc mọc ở các đốt gần ngọn.

Dendrobium chlorostylum Gagnep. 1950

Tên Việt: Ngọc vạn vòi lục (PHH), Hoàng thảo cột vàng (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 20-30 cm. Hoa to 7 cm, 2-3 chiếc mọc ở các đốt gần ngọn.

Nơi mọc: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Hoàng thảo cột vàng - Dendrobium chlorostylum

Hoàng thảo cột vàng - Dendrobium chlorostylum

Hoàng thảo cột vàng - Dendrobium chlorostylum

Hoàng thảo cột vàng - Dendrobium chlorostylum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản