Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoa nhỏ, màu trắng. Cánh môi hình tam giác, có nhiều vạch hồng, phần mép ở đầu cánh môi có rẻm lông mảnh. Dendrobium angulatum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Lindl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1830.

Tên Việt Nam: Lan hoàng thảo tiểu hộc
Tên Latin: Dendrobium podagraria
Đồng danh: Dendrobium podagraria Hook. f. 1890; Ceraia inconcinna (Ridl.) M.A. Clem. 2003; Dendrobium inconcinnum Ridl. 1896.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Đặc điểm nhận dạng: Lan sống phụ sinh, mảnh, cao 30 - 40cm, gốc phình dạng quả trám (củ giả), đỉnh thuôn hẹp dài. Lá hình giải, màu xanh bóng, dài 3 - 7cm, rộng 0,6 - 1cm. Hoa nhỏ, màu trắng. Cánh môi hình tam giác, có nhiều vạch hồng, phần mép ở đầu cánh môi có rẻm lông mảnh.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc qua miền Trung lên Tây Nguyên, và phân bố ở Thái Lan, Mianma, Ấn Độ.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 256.

Một số tài liệu còn gọi là Hoàng thảo tiểu lộc, hoàng thảo Tuyết mai

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Common Name The Sharp Cornered Dendrobium [refers to the flower shape]

Flower Size 0.88" [2.2 cm]

Found in Assam, Bangladesh, Myanmar, southwestern Thailand and Vietnam at 23 to 900 meters in elevation as a small to medium sized, hot to warm growing epiphyte with slender stems that are slightly swollen 1.5" [4 cm] above the base carrying 3 to 12, linear to oblong, widely spaced leaves that blooms in the spring on a very short, from the upper nodes, single flowered inflorescence.

Water freely while growing but slack off as canes mature in the late summer and fall, as well as hit with a high phosphate fertilizer in the late summer and fall to increase budding. Best to slack off all fertilizer from Christmas until new growths appear in the spring when a high nitrogen fertilizer can be resumed.

This species is often refered to as Dendrobium podagria but the true name is D angulata as it was described by Lindley first in 1830.

Synonyms Callista angulata Kranzl 1891; Ceraia inconcinna (Ridl.) M.A.Clem. 2003; Dendrobium inconcinnum Ridl. 1896; Dendrobium podagraria Hook.f. 1890

Theo orchidspecies.com

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản