Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoa nhỏ, màu trắng. Cánh môi hình tam giác, có nhiều vạch hồng, phần mép ở đầu cánh môi có rẻm lông mảnh.

Tên Việt Nam: Lan hoàng thảo tiểu hộc
Tên Latin: Dendrobium podagraria
Đồng danh: Dendrobium podagraria Hook. f. 1890; Ceraia inconcinna (Ridl.) M.A. Clem. 2003; Dendrobium inconcinnum Ridl. 1896.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Đặc điểm nhận dạng: Lan sống phụ sinh, mảnh, cao 30 - 40cm, gốc phình dạng quả trám (củ giả), đỉnh thuôn hẹp dài. Lá hình giải, màu xanh bóng, dài 3 - 7cm, rộng 0,6 - 1cm. Hoa nhỏ, màu trắng. Cánh môi hình tam giác, có nhiều vạch hồng, phần mép ở đầu cánh môi có rẻm lông mảnh.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc qua miền Trung lên Tây Nguyên, và phân bố ở Thái Lan, Mianma, Ấn Độ.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 256.

Một số tài liệu còn gọi là Hoàng thảo tiểu lộc, hoàng thảo Tuyết mai

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Hoàng thảo tiểu hộc - Dendrobium podagraria

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản