Dendro nắng Lưỡi bò

Cây thuộc dòng lan dendro nắng với nét đặt biệt là lưỡi hoa rất to, một số màu có hoa cũng khá to, cây mập mạp, phát triển cao lớn.

1. Tên lan: Dendro nắng Lưỡi bò

2. Mô tả: Cây thuộc dòng lan dendro nắng với nét đặt biệt là lưỡi hoa rất to, một số màu có hoa cũng khá to, cây mập mạp, phát triển cao lớn.

Một số hình ảnh dendro nắng lưỡi bò các màu sắc như sau

 Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản