Dendro nắng Helix Yellow

Helix có một vài màu như: hồng, vàng, đỏ, tím. Đặc biệt khi hoa nở đổi màu rất đẹp và lạ mắt, có cấu trúc màu sắc khá đẹp, rất siêng hoa, ra nhiều vòi hoa trên giả hành.

1. Tên lan: Dendro nắng Helix

2. Mô tả: Helix có một vài màu như: hồng, vàng, đỏ, tím. Đặc biệt khi hoa nở đổi màu rất đẹp và lạ mắt, có cấu trúc màu sắc khá đẹp, rất siêng hoa, ra nhiều vòi hoa trên giả hành.

Dendro nắng Helix Yellow

Dendro nắng Helix Yellow

Dendro nắng Helix Yellow

Dendro nắng Helix Yellow

Dendro nắng Helix Yellow

Dendro nắng Helix Yellow

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản