Dendrobium diffusum

Dendrobium diffusum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được L.O.Williams mô tả khoa học đầu tiên năm 1937.

Tìm thấy ở Phillipines ở độ cao khoảng 700m với một kích thước trung bình đến lớn, phát triển trong khu vực khí hậu ấm áp, sống phụ sinh với kiểu thân thòng phân nhánh, mang nhiều lá ở nửa phía trên, dày đặc các lá hình ngọn giáo. Hoa nở vào mùa đông, 1 - 2 bông trên một cuống ngắn.

Common Name The DiffDendrobium

Flower Size 1" [2.5 cm]

Found in the Philippines at elevations around 700 meters as a medium to just large sized, warm growing epiphyte with pendulous, branching, leafy in the upper half stems carrying lanceolate leaves that blooms in the winter on a short, 1 to 2 flowered inflorescence.

Synonyms Eurycaulis diffusus (L.O.Williams) M.A.Clem. 2003

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium diffusum
Dendrobium diffusum
Dendrobium diffusum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản