Dendrobium devosianum

Dendrobium devosianum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.

Tìm thấy ở phía tây New Guinea với một kích thước trung bình, phát triển trong vùng khí hậu ấm đến mát, sống phụ sinh với kiểu thân cây dựng đứng thon về cả phía ngọn và gốc, thân cây mang nhiều lá dựng đứng. Hoa nở với cánh hoa dựng đứng kiểu tai thỏ, có từ 12 đến 16 bông.

Common Name de Vos' Dendrobium

Flower Size 1.8" tall [4.5 cm tall]

Found in western New Guinea as a small to medium sized, warm to cool growing epiphyte with an erect, slightly fusiform thickened cane carrying several, oblong, oblong-ovate to lanceolate, spreading, recurved, concave, narrowly obliquely obtapically leaves that blooms on an erect to ascending, 12 to 13" [30 to 34 cm] long, 12 to 16 flowered inflorescence with slightly tubular, ovate-triangular, acute floral bracts

Synonyms Ceratobium devosianum (J.J.Sm.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium devosianum
Dendrobium devosianum
Dendrobium devosianum
Dendrobium devosianum
Dendrobium devosianum
Dendrobium devosianum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản