Dendrobium deliense

Tìm thấy ở Bắc Sumatra ở độ cao khoảng 700m với một kích thước nhỏ, phát triển trong vùng khí hậu ấm áp. Hoa nở vào mùa xuâ, hoa ngắn, phát sinh từ đỉnh thân cây.

Tìm thấy ở Bắc Sumatra ở độ cao khoảng 700m với một kích thước nhỏ, phát triển trong vùng khí hậu ấm áp, sống phụ sinh với thân cây thẳng đứng, không phân nhánh mang nhiều lá, dày đặc khắp thân cây, bề mặt lá mịn, nhọn giống như dao. Hoa nở vào mùa xuâ, hoa ngắn, phát sinh từ đỉnh thân cây.

Common Name The Deli Dendrobium [An Area of northern Sumatra]

Flower Size .24" [.6 cm]

Found in northern Sumatra at elevations around 700 meters as a small sized, warm growing epiphyte with nearly erect, non-branching stems carrying many, dense, smooth, leathery, lanceolate, knife-like leaves that blooms in the spring on a short, single flowered inflorescence arising towards the apex of the stem

CAUTION I have no way of verifying this determination so please with caution!

Synonyms Aporum deliense (Schltr.) Rauschert 1983; Oxystophyllum deliense (Schltr.) M.A.Clem. 2003

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium deliense
Dendrobium deliense
Dendrobium deliense
Dendrobium deliense
Dendrobium deliense

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản