Dendrobium decumbens

Dendrobium decumbens là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.

Tìm thấy ở New Guinea ở độ cao khoảng 1.000m với một kích thước nhỏ, sống trong vùng khí hậu ấm đến mát, sống phụ sinh trên cành cây mang nhiều nhánh. Hoa nở vào mùa hè, hoa đơn ngắn.

Common Name or Meaning The Lying Down Dendrobium

Flower Size .2" [5 mm]

Found in New Guinea at elevations around 1000 meters as a small sized, warm to cool growing epiphyte with a branching stem carrying many, erect-patent, glabrous, fleshy, linear, obtuse, minutely and unequally bilobed apically leaves that blooms in the spring and summer on a short, lateral, single flowered inflorescence carrying short-lived flowers

CAUTION I have no way of verifying this determination so please with caution!!!!

Synonyms Dendrobium decumbens var. stenophyllum Schltr. 1912 Herpetophytum decumbens (Schltr.) Rauschert 1983

THeo Orchidspecies.com

Dendrobium decumbens

Dendrobium decumbens

Dendrobium decumbens

Dendrobium decumbens

Dendrobium decumbens

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản