Dendrobium cruttwellii

Dendrobium cruttwellii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được T.M.Reeve mô tả khoa học đầu tiên năm 1980.

Tìm thấy ở phía đông Papua New Guinea với kích thước thu nhỏ đến nhỏ, sống phụ sinh phát triển trong khu vực khí hậu mát cho tới lạnh, tìm thấy chúng ở phía dưới các thân cây hoặc bên trên các cành cây nhỏ của cây bụi, các loài cây bụi thấp hơn 10 feet (dưới 3m) chiều cao, ở độ cao 1.500 đến 2.400m so với mực nước biển. Thân mang 2 đến 3 lá hình chữ nhật. Hoa nở vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, phát hoa phát sinh từ nách lá, phát hoa cong mảnh mai, một số xuất hiện ở các nách lá gần ngọn cây, một phát hoa mang từ 2 đến 12 bông. Cần một mùa đông khô để có thể sinh ra các chồi hoa.

Common Name Cruttwell's Dendrobium [Anglican Minister and Orchid Enthusiast 1900's]

Flower Size 1.2 to 1.4" [3 to 4 cm]

Found in eastern Papua New Guinea as a miniature to small sized, cool to cold growing epiphyte found low on the trunks of trees or on small branches of shrubs, that are usually less than ten feet tall, at elevations of 1500-2400 meters with shiny, erect pseudobulbs carrying 2 to 3 oblong-lanceolate leaves. The bloom season is in the late spring and early summer on an axillary, wiry, arching to pendant, 8" [20 cm] long, slender, few to several flowered inflorescence that arises from the leaf nodes near the apex of the pseudobulb with 2 to 12, pendulous, long-lasting flowers and requires a slightly drier winter rest to the flowering.

Synonyms Dendrobium sayeria Schlechter 1912; Sayeria paradoxa Kraenzlin 1894

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii
Dendrobium cruttwellii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản