Dendrobium convexipes

Dendrobium convexipes là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.

Tìm thấy ở New Guinea trên các rặng núi trong rừng rêu thấp ở độ cao từ 2.000 đến 2.400m với một kích thước trung bình, sống phụ sinh phát triển trong vùng khí hậu lạnh, thân mang lá, lá cây sáng bóng với màu xanh lục ở bên trên. Hoa nở từ 1-2 bông phát sinh từ đốt cây rụng lá hoặc không rụng.

Common Name The Bent Outwards ? Dendrobium

Flower Size .92" [2.3 cm] long

Found in New Guinea on ridges in low mossy forests at elevations around 2000 to 2400 meters as a medium sized, cold growing epiphyte with leafy stems carrying ovate to lanceolate, shiny green to greenish violet above, apparently deciduous leaves that blooms on 1 to 2, .92" [2.3 cm] long, 3 to 6 flowered inflorescence arising on leafy and leafless canes.

Year round water and fertilizer, good air circulation and moderate light will insure a happy orchid

Synonyms Chromatotriccum convexipes (J.J.Sm.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium convexipes
Dendrobium convexipes
Dendrobium convexipes
Dendrobium convexipes
Dendrobium convexipes
Dendrobium convexipes

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản