Dendrobium calophyllum

Dendrobium calophyllum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.

Được tìm thấy ở đảo Java, Lesser Sunda và Moluccas sống ở độ cao gần với mực nước biển với một kích thước nhỏ đến trung bình, phát triển phụ sinh với kích thước ngắn, thân được thu nhỏ dần từ gốc đến ngọn, hoa nở từ một đến nhiều bông.

Common Name The Beautiful Leafed Dendrobium

Found in Java, Lesser Sunda Islands and the Moluccas near sealevel as a small to medium sized, hot growing epiphyte with short, slightly dilated below, tapering above, many noded canes carrying, thick, dark green, ovate-elliptic to oblong, obtleaves that blooms on 1 to several, terminal to lateral, rachis 2 to 8" [5 to 20 cm] long, few [to 7] flowered inflorescence

Synonyms Callista calophylla (Rchb.f.) Kuntze 1891; Dendrobium rimannii Rchb.f. 1882; Durabaculum calophyllum (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002

THeo Orchidspecies.com

Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum
Dendrobium calophyllum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản