Dendrobium busuangense

Dendrobium busuangense là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Ames mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.

Tìm thấy trên đảo Busuang thuộc Philippines, ở trên cây trên đỉnh núi với độ cao khoảng 300m với một kích thước lớn, phát triển trong vùng khí hâu nóng. Hoa nở vào mùa thu và mùa đông, trên  một cuống dài từ 50-70 có thể mang đến 50 hoa.

Common Name The Busuanga Dendrobium [an Island near Palawan the Philippines]

Flower Size 1 to 1.2" [2.5 to 3.2 cm]

Found in Busuang Island within the Philippines on ridgetop trees at elevations around 300 meters as a giant sized, hot growing epiphyte with yellow cane like stems carrying many, leathery, elliptic leaves that blooms in the later fall and winter on an erect, 20 to 28" [50 to 70 cm] long, laxly to 50 flowered inflorescence and carry long lasting flowers.

Synonyms Durabaculum busuangense (Ames) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense
Dendrobium busuangense

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản