Dendrobium bulbophylloides

Dendrobium bulbophylloides là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.

Tìm thấy ở phía Bắc Papua New Guinea trong rừng núi rêu trên những cây cao như một tấm thảm tạo thành, kích thước nhỏ, phát triển với khi hậu mát tới lạnh, sống phụ sinh ở độ cao từ 1.000 đến 2.700m so với mực nước biển, hoa nở vào mùa hè.

Common Name Bulbophyllum-like Dendrobium

Flower Size .38 to .56" [9 to 1.4 cm]

Found in northern Papua and New Guinea in mossy montane forests on tall trees as a mat forming, miniature sized, cool to cold growing epiphyte at elevations of 1000 to 2700 meters with 0.4" [1 cm] between each, oblong to cylindrical, brown to reddish brown or green pseudobulbs carrying a single, apical, ovate to oblong, thick, fleshy and nearly erect leaf blooming in the summer on a terminal, .2" [.5 cm] long, single flowered inflorescence that arises on newer pseudobulbs from beneath the leaf petiole and carry a single, fleshy, large for the plant, long-lasting flower .

Synonyms Cadetia mayrii (J.J.Sm.) P.F.Hunt 1971; Dendrobium mayrii J.J.Sm. 1934; Microphytanthe bulbophylloides (Schltr.) Brieger 1981

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium bulbophylloides
Dendrobium bulbophylloides
Dendrobium bulbophylloides
Dendrobium bulbophylloides
Dendrobium bulbophylloides
Dendro bulbophylloides

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản