Dendrobium bigibbum

Được tìm thấy ở Queensland Australia và Papua và New Guinea. Như một loài thực vật có kích thước trung bình đến lớn, phát triển ở vùng khí hậu nóng hoặc mọc ở những độ cao bán khô cằn, thấp dưới 400 mét

Được tìm thấy ở Queensland Australia và Papua và New Guinea [?] Như một loài thực vật có kích thước trung bình đến lớn, phát triển ở vùng khí hậu nóng hoặc mọc ở những độ cao bán khô cằn, thấp dưới 400 mét, trong điều kiện ánh sáng cao, thân với hình trụ, hẹp, hơi nghiêng về phía hai đầu, thân màu tím xanh hoặc đỏ mang 3 đến 12, hoa có thể nở vào giữa mùa hè qua mùa đông trên nách lá, phát hoa dài đến 12 "[đến 30 cm], cong và cho từ 2-20 bông kích thước lớn, hoa lâu tàn phát sinh từ các nút gần đỉnh của cây lá hoặc lá không có, nếu được nghỉ ngơi mùa đông vừa phải và không tiếp tục nước cho đến khi có sự phát triển thân cây mới.

Common Name The Cooktown Orchid [Australia] In Australia - The Two-Humped Dendrobium - The Mauve Butterfly Orchid

Flower Size 2" [5 cm]

Found in Queensland Australia and Papua and New Guinea [?] as a medium to large sized, hot growing epiphytic or lithophytic species that grows in semi-arid, low elevations of sea level to 400 meters, in high light situations with cylindrical, narrow, tapering slightly towards both ends, green or reddish purple stems carrying 3 to 12, ovate or lanceolate, acute leaves held in the apical half and can bloom in the mid summer through winter on an axillary, to 12" [to 30 cm], arching raceme with 2 to 20, large, long lasting flowers that arise from the nodes near the apex of the leafy or leafless canes if given a moderate winter rest and not resuming water until the new growths are 2 to 3" tall.

This species is the floral emblem of Queensland and grows in semi-arid areas.

Synonyms Callista bigibba [Lindley]Kuntze 1891; Callista phalaenopsis (Fitzg.) Kuntze 1891; Callista sumneri [ F. Muell.] Kuntze 1891; Dendrobium biggibum [common mispelling], Dendrobium bigibbum f. compactum (C.T.White) G.Piper 1950; Dendrobium bigibbum f. phalaenopsis (Fitzg.) St.Cloud 1956; Dendrobium bigibbum f. superbium G.Piper 1950; Dendrobium bigibbum subvar candidum [Rchb.f.] Veitch 1888; Dendrobium bigibbum subvar. compactum (C.T.White) St.Cloud 1956; Dendrobium bigibbum subvar. superbum (Rchb.f.) H.J.Veitch 1887; Dendrobium bigibbum var. albopurpuratum auct. 1895; Dendrobium bigibbum var. album F.M.Bailey 1902; Dendrobium bigibbum var candidum Rchb.f. 1878; Dendrobium bigibbum var. macranthum F.M.Bailey 1895; Dendrobium bigibbum var. phalaenopsis (Fitzg.) F.M.Bailey 1883; Dendrobium bigibbum var sumneri [F. Mueller]F.M.Bailey 1883; Dendrobium bigibbum var. superbum Rchb.f. 1878; Dendrobium lithocola D.L.Jones & M.A.Clem. 1989; Dendrobium phalaenopsis Fitzg. 1880; Dendrobium phalaenopsis var. albopurpureum auct 1895; Dendrobium phalaenopsis var. album B.S.Williams 1894; Dendrobium phalaenopsis var. album auct. 1895; Dendrobium phalaenopsis var. chamberlainianum auct. 1894; Dendrobium phalaenopsis var. compactum C.T.White 1941; Dendrobium phalaenopsis var. dellense B.S.Williams 1894; Dendrobium phalaenopsis var. highburyense auct. 1894; Dendrobium phalaenopsis var. hololeuca auct. 1895; Dendrobium phalaenopsis var. lindeniae auct. 1902; Dendrobium phalaenopsis var. rothschildianum Kraenzl. 1892; Dendrobium phalaenopsis var. rubescens Nash 1914; Dendrobium phalaenopsis var. schroderianum Rolfe 1891; Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum W.Watson 1891; Dendrobium phalaenopsis var. splendens auct. 1906; Dendrobium phalaenopsis var. statterianum auct. 1891; Dendrobium phalaenopsis var. thundersleyense auct. 1905; Dendrobium sumneri F. Mueller 1867; Vappodes bigibba (Lindl.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Vappodes lithocola (D.L.Jones & M.A.Clem.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Vappodes phalaenopsis (Fitzg.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002

Theo Orchidspecise.com

Dendrobium bigibbum
Dendrobium bigibbum
Dendrobium bigibbum
Dendrobium bigibbum
Dendrobium bigibbum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản