Dendrobium austrocaledonicum

Dendrobium austrocaledonicum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.

Tìm thấy ở quần đảo Solomon, New Caledonia và Vanuatu ở các khu rừng nhiệt đới và núi thấp ở độ cao từ 10 đến 900 mét dưới dạng thực vật nhỏ đến trung bình, các cụm thân phát triển ở vùng khí hậu nóng đến ấm, cây mà nở hoa vào mùa xuân và mùa hè trên một bên, hoa đơn độc, cụm hoa ngắn.

Common Name The Australia to New Caledonia Dendrobium

Flower Size .8" [2 cm]

Found in the Solomon Islands, New Caledonia and Vanuatu in lowland and montane rainforests at elevations of 10 to 900 meters as a small to medium sized, hot to warm growing epiphyte with clustered, ribbed, slightly basally swollen stems carrying distichous, oblong, articulated to the leaf sheaths below, unequally bilobed apically, light yellow green leaves that blooms in the spring and summer on a lateral, solitary flowered, short inflorescence.

Synonyms Dendrobium cerinum Schltr. 1906; Dendrobium critae-rubrae Guillaumin 1956; Dendrobium garayanum A.D. Hawkes & A. Heller 1957; Dendrobium inaequale Finet 1903; Dendrobium mendoncanum A.D. Hawkes 1963; Dendrobium xanthophaeum Schltr. 1912; Distichorchis cerina M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Distichorchis xanthophaea (Schltr.) M.A.Clem. 2003

Theo orchidspecies

Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum
Dendrobium austrocaledonicum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản