Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium

Dendrobium auriculatum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Ames & Quisumb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.

Được tìm thấy với một kích thước lớn, phát triển ở vùng khí hậu ấm áp của Philipin trên thân cây và cành cây hoặc trên đá ở độ cao từ 900 đến 1000 mét so với mực nước biển, với một thân cây đơn giản, không bao giờ phân nhánh, cây nở hoa vào mùa hè và mùa đông trên đầu cuối của thân, hoa ngắn, hoa nở hoa duy nhất với hoa sặc sỡ trên một thân cây không lá.

Common Name The Eared Dendrobium

Flower Size 1.4" [3.5 cm]

Found as a large sized, warm growing epiphyte or lithophyte in the Philippines on trunks and branches of trees and on rocks at elevations of 900 to 1000 meters with a simple, never branching, usually erect, smooth, greenish yellow stem carrying many, linear-lanceolate, acute leaves around the lower portion of the stem that blooms in the summer and winter on a terminal, short, single flowered inflorescence with showy flowers arising close on a leafless cane.

Theo orchidspecies.com

Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium
Dendrobium auriculatum - Eared Dendrobium

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản