Dendrobium alterum

Dendrobium alterum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Seidenf. mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.

Được tìm thấy ở Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là một loài thực vật vừa và nhỏ, mọc thẳng, chúng sống ở nơi mát mẻ, có hoa nở trên một cụm hoa ngắn phát sinh từ các nút gần đỉnh của cây.

Common Name The Dantan Dendrobium

Flower Size 1/5 to 2/5" [0.5 to 1 cm]

Found in Myanmar, Thailand and Vietnam as a small to medium sized, hot to cool growing epiphyte with erect, clustered, canes that are narrowest below and swollen above carrying 4 to 6, oblong to lanceolate leaves that blooms on a short inflorescence arising from the nodes near the apex of the cane and having tightly clustered flowers occuring in the late spring and early summer

Synonyms Dendrobium alterum Seidenfadden 1985

Theo orchidspecies.com

Dendrobium alterum
Dendrobium alterum
/upload/admin/image/Alterum/Dendro_alterum.jpg
Dendro alterum
Dendro alterum
Dendro alterum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản