Dendrobium agrostophylloides

Dendrobium agrostophylloides là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.

Tìm thấy ở Papua New Guinea trên cây trong rừng núi ở độ cao khoảng 1000 mét trên mực nước biển, cây có kích thước trung bình, phát triển với khí hậu ấm áp và mát mẻ.

Common Name or Meaning The Agrostophyllum-Like Dendrobium

Flower Size 1/2" [1.25 cm]

Found in Papua New Guinea on trees in montane forests at elevations around 1000 meters as a medium to large sized, warm to cool growing epiphyte with simple flattened growths carrying many dense, linear, erect to suberect, unequally bilobed apically leaves that blooms in the late spring on a short, single flowered inflorescence and carrying non-resupinate flowers

Synonyms Monanthos agrostophylloides (Schltr.) Rauschert 1983

Theo orchidspecies.com

Dendrobium agrostophylloides
Dendrobium agrostophylloides

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản