Đoản kiếm hai mầu - Cymbidium bicolor

Phong lan, lá dài 40-50 cm, dò hoa dài 60-70 cm, uốn cong hay rủ xuống, hoa 20-25 chiếc, to 4.5 cm, thơm nở vào Xuân-Hạ.

Tên Latinh: Cymbidium bicolor Lindl. 1833

Đồng danh: Cymbidium aloifolium var. pubescens [Lindl.] Ridl. 1911; Cymbidium bicolor subsp. obtusum Du Puy & P.J. Cribb 1988; Cymbidium bicolor subsp. pubescens (Lindl.) Du Puy & P.J. Cribb 1988.

Tên Việt: Đoản kiếm hai mầu (PHH), Lan Kiếm hai mầu (TH).

Mô tả: Phong lan, lá dài 40-50 cm, dò hoa dài 60-70 cm, uốn cong hay rủ xuống, hoa 20-25 chiếc, to 4.5 cm, thơm nở vào Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Lâm Đồng.

lan kiếm hai màu - Cymbidium bicolor

lan kiếm hai màu - Cymbidium bicolor

lan kiếm hai màu - Cymbidium bicolor

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản