Lan kiếm treo - Cymbidium atropurpureum

Địa lan hay thạch lan cỡ lớn, củ mọc sát nhau, lá dài và mềm. Dò hoa rủ xuống dài tới 1 m, hoa to 3.5-4.5 cm, 10-33 chiếc thơm mùi dừa, nở vào mùa Hạ-Thu.

Đồng danh: Cymbidium atropurpureum var. olivaceum J.J. Sm. 1910; Cymbidium finlaysonianum var. atropurpureum [Lindl.] Veitch 1894.

Tên Việt: Đoản kiếm đen dỏ (PHH), Lan kiếm treo (TH).

Mô tả: Địa lan hay thạch lan cỡ lớn, củ mọc sát nhau, lá dài và mềm. Dò hoa rủ xuống dài tới 1 m, hoa to 3.5-4.5 cm, 10-33 chiếc thơm mùi dừa, nở vào mùa Hạ-Thu.

Nơi mọc: Gia Lai, Kon Tum.

Lan kiếm treo - Cymbidium atropurpureum

Lan kiếm treo - Cymbidium atropurpureum

Lan kiếm treo - Cymbidium atropurpureum

Lan kiếm treo - Cymbidium atropurpureum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản