Lan kiếm hoại sinh - Cymbidium macrorhizon

Địa lan hoại sinh nhỏ, không lá. Dò hoa mọc lên vào mùa Xuân hay mùa Hạ cao 15-25 cm, hoa 3-6 chiếc.

Tên Latinh: Cymbidium macrorhizon Lindl. 1833

Đồng danh: Cymbidium aberrans (Finet) Schltr. 1919; Cymbidium aphyllum Ames & Schltr. 1919; Cymbidium macrorhizon var. aberrans (Finet) P.J. Cribb & Du Puy 2007.

Tên Việt: Lan hoại sinh (PHH), Kiếm hoại (TH).

Mô tả: Địa lan hoại sinh nhỏ, không lá. Dò hoa mọc lên vào mùa Xuân hay mùa Hạ cao 15-25 cm, hoa 3-6 chiếc.

Nơi mọc: Ninh Thuận, Phú Quốc.

Cymbidium macrorhizon - Lan hoại sinh

Cymbidium macrorhizon - Lan hoại sinh

Cymbidium macrorhizon - Lan hoại sinh

Cymbidium macrorhizon - Lan hoại sinh

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản