Lan kiếm bạch ngọc - Cymbidium mastersii

Lan sống phụ sinh, có khi ở đất. Lá hình giải hẹp, mỗi bên từ 6-8 chiếc, dài đến 1m, rộng 0,5cm, đỉnh nhọn. Cụm hoa thành chùm hoa dài 25 - 30 cm, có 10 - 15 hoa. Hoa lớn dài khoảng 6cm, thơm, màu trắng.

Tên Việt Nam: Lan kiếm bạch ngọc
Tên Latin: Cymbidium mastersii
Đồng danh:  Cymbidium mastersii Griff. ex Lindl. 1845; Cymbidium affine Griff. 1851; Cymbidium maguanense F.Y. Liu 1996; Cymbidium mastersii var album Rchb. f 1880.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Lan đất

Mô tả: Lan sống phụ sinh, có khi ở đất. Lá hình giải hẹp, mỗi bên từ 6-8 chiếc, dài đến 1m, rộng 0,5cm, đỉnh nhọn. Cụm hoa thành chùm hoa dài 25 - 30 cm, có 10 - 15 hoa. Hoa lớn dài khoảng 6cm, thơm, màu trắng. Cánh môi lớn, cựa màu vàng, bên trong cánh môi có những sọc màu tím không đều, bên ngoài màu trắng nhạt.

Phân bố: Loài mới ghi nhận ở Thanh Hóa, Việt Nam và do các nhà thực vật học Leonid Aveyanov, Phan Kế Lộc, D.T.Đoan tìm thấy vào tháng 10 năm 2003

Mô tả loài: Theo hình chụp của nhà thực vật học Leonis

Lan kiếm bạch ngọc - Cymbidium mastersii

Lan kiếm bạch ngọc - Cymbidium mastersii

Lan kiếm bạch ngọc - Cymbidium mastersii

Lan kiếm bạch ngọc - Cymbidium mastersii

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản