Bạch Phượng - Pecteilis cochinchinensis

Địa lan đặc hữu của Việt Nam, cao 30 phân lá 4-6 chiếc, dài 20-30 phân, rộng 2-3 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn hoa 2-3 chiếc.

Pecteilis cochinchinensis (Gagnep.) Aver. 1988
Đồng danh: Parhabenaria cochinchinensis Gagnep.1951.
Chưa tìm thấy hình ảnh
Tên Việt: Bạch Phượng (PHH, TH).
Mô tả: Địa lan đặc hữu  của  Việt Nam, cao 30 phân lá  4-6  chiếc, dài 20-30 phân, rộng 2-3 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn hoa 2-3 chiếc.
Nơi mọc: Đồng Nai, Tân Biên, Tậy Ninh.

Pecteilis henryi Schlechter, 1919. Xin xem  Pecteilis  susannae (Linnaeus) Rafinesque

Pecteilis cochinchinensis (Gagnep.) Aver. 1988 Photo by © the Orchid Enthusia Website
Common Name The Vietnamese Pecteilis
Flower Size
Found in south Vietnam
CAUTION I have no way to verify this determination so please with caution.
Synonyms *Parhabenaria cochinchinensis Gagnep.1951
Theo Orchidspecies.com

pecteilis cochinchinensis

Tên Khoa học: Pecteilis cochinchinensis (Gagnep.) Aver.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm lan nam bộ
Tên khác: Parhabenaria cochinchinensis Gagnep.
Trung tâm dữ liệu Thực vật Việt Nam

pecteilis cochinchinensis

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản