Địa lan Cymbidium erythraeum

Địa lan hay thạch lan cỡ lớn, lá 5-9 chiếc dài và mềm. Dò hoa dài 30-70 cm, hoa 4-15 chiếc, to 8 cm, nở vào mùa Thu.

Cymbidium erythraeum Lindl. 1859

Đồng danh: Cymbidium longifolium Lindley 1833; Cyperorchis hennisiana (Schltr.) Schltr. 1924; Cyperorchis longifolia (D. Don) Schltr. 1924.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan hay thạch lan cỡ lớn, lá 5-9 chiếc dài và mềm. Dò hoa dài 30-70 cm, hoa 4-15 chiếc, to 8 cm, nở vào mùa Thu.
Nơi mọc: Lào Cai, Hoàng Liên Sơn.

Địa lan Cymbidium erythraeum

Địa lan Cymbidium erythraeum

Địa lan Cymbidium erythraeum

Địa lan Cymbidium erythraeum

Địa lan Cymbidium erythraeum

THeo Hoalanvietnam.org

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản