Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan, hay thạch lan cỡ trung bình, cù mọc sát nhau, lá 5-6 chiếc. Dò hoa to và cứng dài 30-40 cm, hoa 6-40 chiếc, to 3 cm, không thơm, nở vào mùa Xuân khi gần tàn chuyễn sang mầu đỏ.

Cymbidium floribundum* Lindl. 1833

Đồng danh: Cymbidium illiberale Hayata 1914; Cymbidium pumilum Rolfe 1907.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, hay thạch lan cỡ trung bình, cù mọc sát nhau, lá 5-6 chiếc. Dò hoa to và cứng dài 30-40 cm, hoa 6-40 chiếc, to 3 cm, không thơm, nở vào mùa Xuân khi gần tàn chuyễn sang mầu đỏ.
Nơi mọc: Lào Cai, Hoàng Liên Sơn.

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Địa lan Cymbidium floribundum

Theo Hoalanvietnam.org

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản