Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Một loại hoàng thảo tương đối mới được phát hiện so với nhiều loại khác, đặc hữu Việt Nam, tìm thấy lần đầu tại Kontum. Đây là loài lan được Gangnep mô tả vào năm 1932 với những thông tin rất ít.

Cây dài khoảng 30-45cm, lá dày, nhỏ và cứng, hoa nở mùa hè, thơm, kích thước hoa khoảng 4-5cm, hoa Den Kontum là một trong những bông hoàng thảo đẹp nhất với màu trắng tinh họng vàng.

Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Hoàng thảo Kontum - Dendrobium kontumense

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản