Vandopsis

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 3 giống

1. Vandopsis gigantea (Lindley) Pfitzer 1889

Đồng  danh: c  Rolfe  1907; *Stauropsis gigantea Benth. ex Pfitzer 1882; Vanda gigantea Lindl. 1828; Vanda lindleyana  Griff. ex Lindl. & Paxton 1851-2; Vandopsis chinensis Schlechter 1911.

Tên Việt: Huệ đồng (PHH, TH).

Mô tả: Phong lan rất lớn cao tới 1 thước, lá dài 40-50 phân, rộng 7-8 phân. Chùm hoa 1-2 chiếc, dài 20-30 phân, hoa 7-10 chiếc, to 7 phân, hơi thơm, lâu tàn, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Quản Ba, Hà Giang, Nam Cát Tiên.

Vandopsis gigantea - Huệ đồng

2. Vandopsis parishii (Rchb. f.) Schltr. 1912

Đồng  danh: Hygrochilus  parishii  (Rchb.  f.)  Pfitzer  1897; Stauropsis parishii (Rchb.  f.)  Rolfe;  *Vanda  parishii Rchb. f. 1868

Tên Việt: Cẩm báo (PHH, TH).

Mô tả: Phong lan thân cao 10-15 phân, lá dài 20, rộng 5-6 phân, chùm hoa dài 40 phân, hoa 5-6 chiếc, to 6 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Quan Ba, Hà Giang, Đà lat, Lâm Đồng.

3. Vandopsis undulata Lindley] J. J. Sm. 1912

Đồng danh: Fieldia undulata Rchb. f. 1862; Stauropsis polyantha W. W. Sm. 1921; Stauropsis undulatus Benth. ex Hook. f. 1895; *Vanda undulata Lindl. 1859.

Mô Tả: Phong lan hay địa lan, thân cao 1.2-1.4m, lá dầy, cứng dài 10-14cm, rộng  2-3.5 cm, chùm hoa có nhánh dài 30-45 cm, hoa nở tiếp tục từ dưới lên trên, mỗi chùm hoa có từ 7-15 chiếc. Hoa to chiều ngang của 2 cánh là 8 cm, từ cuống hoa cho tới đầu cánh hoa là 8 cm. Cánh hoa mầu trắng, lưỡi hoa mầu tím hồng có họng sọc đỏ, lâu tàn, có huơng thơm nở vào mùa Xuân.

Nơi Mọc: Chu Xuân Cảnh thấy ở vuờn một người bạn ở Lai Châu 3-2014.

Vandopsis undulata

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản