Adenoncos vesiculosa Carr

Phong lan nhỏ, thân ngắn, lá dầy và dài gần 2 cm. Hoa 1-2 chiếc, to chừng 5 mm, nở vào mùa Đông.

Adenoncos vesiculosa Carr 1932

Tên Việt: Tuyến thư (PHH), Môi tuyến (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn, lá dầy và dài gần 2 cm. Hoa 1-2 chiếc, to chừng 5 mm, nở vào mùa Đông.
Nơi mọc: Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Phước, Bù Gia Mập.

Adenoncos vesiculosa Carr

Adenoncos vesiculosa Carr

Adenoncos vesiculosa Carr

Adenoncos vesiculosa Carr

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản