Cyrtosia

Cyrtosia là một chi thực vật có hoa thuộc họ hoa lan, có 5 giống được biết đến, có nguồn gốc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ Tiểu Lục, Đông Nam Á và New Guinea. Trong đó Việt Nam có 3 giống

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 3.

1. Cyrtosia integra (Rolfe ex Downie) Garay 1986

Tên Việt: Hoại mọng nâu (TH).
Mô tả: Lan hoại sinh cao 60 phân, dò hoa cao tới 60 phân, hoa to 2 phân nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Bắc Cạn, Thừa Thiên, Bạch Mã.

Cyrtosia integra
Cyrtosia integra

2. Cyrtosia javanica Blume 1825

Đồng danh: Cyrtosia minahassae (Schltr.) Garay 1986; Galeola javanica (Blume) Benth. & Hook. f. 1883.
Tên Việt: Lan leo Java (PHH), Hoại mọng vàng (TH).
Mô tả: Lan không lá, thân cây cao 15 phân có vẩy (lá). Dò hoa moc dài, hoa to 1.4 phân nở liên tục.
Nơi mọc: Thừa Thiên, Tây Nguyên.

Cyrtosia javanica
Cyrtosia javanica

3. Cyrtosia nana (Rolfe ex Downie) Garay 1986

Đồng danh: Galeola nana Rolfe ex Downie 1925.
Tên Việt:
Mô tả: Lan hoai sinh không lá, cao 15- 20 phân. Hoa 6-11 chiếc, to 2 phân nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Cúc Phuơng, Ninh Bình, Thạch Thành, Thanh Hoá.

Cyrtosia lindleyana Hook.f. & Thomson 1855 - xin xem Galeola lindleyana (Hook.f. & Thomson) Rchb.f. 1865.

Cyrtosia nana
Cyrtosia nana

Theo Hoalanvietnam.org

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản