Tên của một số cây Cattleya

Hình ảnh và tên các cây lan Cattleya phổ biến được nuôi trồng ở Thái Lan, thông tin về cây và hình ảnh được sưu tầm từ thaiochirdplant

Blc.Alma kee
Blc.Alma kee
Blc.ANNA BANMORE
Blc.ANNA BANMORE
Blc.Big biyana x donosa
Blc.Big biyana x donosa
Blc.Chocolate drop
Blc.Chocolate drop
Blc.Elizabeth hern x Langer
Blc.Elizabeth hern x Langer
BLC.GOLDEN THANK
BLC.GOLDEN THANK
Blc.Greenwhich emhurst
Blc.Greenwhich emhurst
Blc.Hadyai Bangprom
Blc.Hadyai Bangprom
 BLC.HE SONG
BLC.HE SONG
Blc.Husky boy
Blc.Husky boy
BLC.KEAWWEE
BLC.KEAWWEE
Blc.Ladda Delight
Blc.Ladda Delight
 Blc.Laddawan
Blc.Laddawan
BLC.LITTLE MERMAID
BLC.LITTLE MERMAID
 BLC.Lookton yellow
BLC.Lookton yellow
Blc.Lucky Mungkorn
Blc.Lucky Mungkorn
Blc.Madame Edic hybrids
Blc.Madame Edic hybrids
BLC.MAHINA YAHIRO
BLC.MAHINA YAHIRO
BLC.Maki
BLC.Maki
Blc.Maki hybrids
Blc.Maki hybrids
BLC.MAKI X INTERMEDIA
BLC.MAKI X INTERMEDIA
BLC.JIALIN
BLC.JIALIN
Blc.Maki x Lookton
Blc.Maki x Lookton
Blc.Mem Anan
Blc.Mem Anan
Blc.Memtiang Lim
Blc.Memtiang Lim
Blc.Nakornchaisri pink
Blc.Nakornchaisri pink
 Blc.Netrasiri starbright
Blc.Netrasiri starbright
BLC.Orgettea x Lookton red
BLC.Orgettea x Lookton red
BLC.PATHUM GREEN
BLC.PATHUM GREEN
Blc.Petratchasrima
Blc.Petratchasrima
Blc.Pink diamond
Blc.Pink diamond
BLC.PINK EMPRESS
BLC.PINK EMPRESS
Blc.Queen Sirikit
Blc.Queen Sirikit
BLC.MAKI X INTERMEDIA
BLC.MAKI X INTERMEDIA
Blc.Rungnapa fancy 1
Blc.Rungnapa fancy 1
BLC.RUNGNAPA FANCY 2
BLC.RUNGNAPA FANCY 2
Blc.Sangob delight
Blc.Sangob delight
SPRING-DOLL
BLC.SPRING DOLL
BLC.SRIPATHUM
BLC.SRIPATHUM
Blc.Srivilat gold
Blc.Srivilat gold
Blc.Tee seng well bty.x Varut star track
Blc.Tee seng well bty.x Varut star track
BLC.THONGSUPAN
BLC.THONGSUPAN
VARUT JADE X MAREES SONG
BLC.VARUT JADE X MAREES SONG
BLC.GREENWHICH X TUBTIM SIAM
BLC.GREENWHICH X TUBTIM SIAM
BLC.LADDAWAN
BLC.LADDAWAN
BLC.THONGSUPAN
BLC.THONGSUPAN
BLC.JONGKONNEE
BLC.JONGKONNEE
BLC.HADYAI DELIGHT
BLC.HADYAI DELIGHT
BLC.GOLDEN SELF
BLC.GOLDEN SELF
BLC.LUCKY MEM ROBERT
BLC.LUCKY MEM ROBERT
BLC.PITSINI STARBRIGHT
BLC.PITSINI STARBRIGHT
BLC.PLEONPIT GOLDEN DELIGHT
BLC.PLEONPIT GOLDEN DELIGHT
BLC.MARASEE
BLC.MARASEE
BLC.PITSINI SMILE 9
BLC.PITSINI SMILE 9
BLC.MOOTHONG
BLC.MOOTHONG
BLC.ZEEBREED
BLC.ZEEBREED
BLC.ANTIO
BLC.ANTIO
BLC.CHONGU SWAN
BLC.CHONGU SWAN
BLC.TAINAN CITY
BLC.TAINAN CITY
BLC.CHIALIN NEW CITY
BLC.CHIALIN NEW CITY
BLC.BURANA BEAUTY
BLC.BURANA BEAUTY
BLC.LAND WOOD
BLC.LAND WOOD
BLC.LADY YAOVAMAL
BLC.LADY YAOVAMAL
BLC.MAKI X INTERMEDIA
BLC.MAKI X INTERMEDIA
BLC.WALKARIANA X TIFFEN BELL
BLC.WALKARIANA X TIFFEN BELL
LC.STAR RIN
LC.STAR RIN
EPIDENDRUM ENCICLEAR
EPIDENDRUM ENCICLEAR
BLC.YEN 24 KARAT X ORANGE NUGGET
BLC.YEN 24 KARAT X ORANGE NUGGET

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản