Lan Bạch cập - Bletilla striata

Địa lan Bạch cập - Bletilla striata, cao 30-40 cm, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa cao 50 cm mọc cùng với cây non có từ 5-10 hoa to 3-5 cm, có hương thơm, nở liên tiếp vào mùa Xuân

Đồng danh: Bletilla elegantula (Kraenzl.) Garay & G.A. Romero 1998, Bletilla striata f. gebina (Lindl.) Ohwi 1953.
Tên Việt: Bạch cập, Bạch cập tím.
Mô tả: Địa lan, cao 30-40 cm, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa cao 50 cm mọc cùng với cây non có từ 5-10 hoa to 3-5 cm, có hương thơm, nở liên tiếp vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Đà Nẵng, Nha Trang, Long Khánh, Bình Tuy.

Địa lan Bạch cập - Bletilla striata

Địa lan Bạch cập - Bletilla striata

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản