Lan Bạch cập - Bletilla ochracea

Địa lan Bạch cập - Bletilla ochracea, cao 40-50 cm, lá dài 20-25 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở ngọn, hoa 5-15 chiếc to 5 cm nở vào đầu Xuân 1-2 chiếc một lần.

Đồng danh: Bletilla striata
Tên Việt: Bạch cập
Mô tả: Địa lan, cao 40-50 cm, lá dài 20-25 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở ngọn, hoa 5-15 chiếc to 5 cm nở vào đầu Xuân 1-2 chiếc một lần.
Nơi mọc: Các tỉnh sát biên giới Trung Hoa

Địa lan Bạch Cập - Bletilla ochracea

Địa lan Bạch Cập - Bletilla ochracea

Địa lan Bạch Cập - Bletilla ochracea

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản